onsdag den 15. februar 2017

Boligadvokat københavn til huskøbere: Hyr selv en byggesagkyndig

Advokat til huskøbere: Hyr selv en byggesagkyndig

Fejlagtige tilsynsrapporter skal gøre huskøbere mere kritiske, siger advokat.

 

En fejlagtig tilstandsrapport fik familien Petersen fra Næstved til at købe et hus, der blev mere og mere skævt. Nu har de efter seks års kamp vundet en sejr ved Østre Landsret og derved en erstatningssum på mere end 2.5 millioner kroner.
Ifølge Jan Schøtt-Petersen, der er formand for Danske Boligadvokater, bør sagen være en påmindelse for fremtidige huskøbere.
»Dommen viser jo, at man skal være kritisk, at man skal søge rådgivning. Det kan ikke nytte noget, at man bare tager en tilstandsrapport og tror, at alt er i orden«, siger han til tjek.dk.

Da han selv købte hus, ansatte han en byggesagkyndig til at se på huset, for at være sikker på, at ingenting var blevet overset.
»Hvis jeg stod i mit livs største og hårdeste investering ville jeg alliere mig med egen sagkyndige«, siger han.
Sagkyndige har for travlt
Jan Schøtt-Petersen synes, at Østre Landsrets dom er glædelig for boligkøbere, fordi den fastlægger, at rådgivere har et ansvar, men også fordi det sætter fokus på de byggesagkyndiges arbejde.
»Det er vores opfattelse i Danske Boligadvokater, at opgaverne er blevet koncentreret på for få hænder, så de byggesagkyndige skal nå for meget. Det giver en risiko for forringede tilstandsrapporter«, siger han.
»Det bygger vi blandt andet på en teknisk revision. Vi sagde i 2010, at der var for mange fejlbehæftede rapporter, og det her er jo et eksempel på en fejlbehæftet rapport, hvor arbejdet ikke har været i orden«.

Han opfordrer boligkøbere til ikke blot at tegne en ejerskifteforsikring, men også at ansætte deres egen sagkyndige. Boligadvokat København

»Mange tror, man bare klarer det gennem en forsikring, men man risikerer jo flere års bøvl ved domstole, fordi man kommer i konflikt med forsikringsselskaberne. Så den risiko må man tage med i sagen«, siger Jan Schøtt-Petersen.
Systemet har vist sit værd
Hos Dansk Ejendomsmæglerforening kan formanden Steen Winther-Petersen godt forstå, hvorfor det kan være en god idé at man ansætter sin egen sagkyndige.
»Det at have sin egen rådgiver med, det er da glimrende. Det kan være vældig fornuftigt, fordi der kan være forhold, der ikke har noget at gøre med tilstandsrapporten, der skal undersøges. For eksempel hvis man overvejer at udbygge huset«, siger han.
Han har dog visse forbehold, som han mener, huskøberne skal være opmærksomme på.
»Ens egen rådgiver har jo ikke nødvendigvis samme ansvarsdækning som dem, der udarbejder tilstandsrapporterne. Derfor må det i hvert fald aldrig træde i stedet for, at man henholder sig til den sagkyndige«.

Frem for alt understreger han dog, at familien Petersens sag er meget glædelig, fordi det viser, at systemet fungerer, hvis man tegner de relevante forsikringer i forbindelse med sit huskøb.
»Man må jo sige, at en seks år lang retssag er grufuld, men systemet har vist sit værd. Det har vist, at man kan få penge tilbage, hvis noget er galt. Det er godt for de nye købere«, siger Steen Winther-Petersen.
»Denne her sag er et levende og lærerigt eksempel på, at man skal tegne en forsikring i forbindelse med huskøb, altså ejerskifteforsikring«, siger han.

Utilgiveligt længe
Også hos Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, BfBE, er der tilfredshed med afgørelsen i landsretten.
Ifølge formanden, Tommy Glindvad, er sagen ikke principiel men handler mest om sjusk, som kunne være undgået, hvis den byggesagkyndige havde haft tidligere rapporter med ved huseftersynet.
»For os viser det, at systemet virker, men jeg synes, at seks års retssag er utilgiveligt længe, og der er ikke ros til Thisted Forsikring herfra i den anledning«, siger Tommy Glindvad.


onsdag den 28. september 2016

Husk altid at bruge en købermægler eller køberrådgiver


Husk altid at bruge en købermægler eller køberrådgiver


1. Aflæs el, vand og varme

Måleraflæsning er som regel købers ansvar, og en forkert opgørelse kan koste over 1.000 kr. En familie med 2 voksne og børn bruger i gennemsnit 48.000 kr. årligt på energi og andre løbende ydelser, der skal ind eller ud af huset. Det koster 900 kr. for hver uge aflæsning og fordeling mellem køber og sælger er forkert.
Sådan gør du:  Aflæs el-, vand- og varmemåler på overtagelsesdagen, så løbende udgifter bliver placeret rigtigt på refusionsopgørelsen hos enten dig eller sælger. Oplysningerne skal købers advokat have og omfatter oftest også renovation og ejendomsskatter samt kontingent til grundejerforening eller ejerforening. Husk også licens, fastnettelefon og internet, der som regel ikke er med på refusionsopgørelsen. Her skal du selv give besked til udbyderen.
2. Klag over fejl på boligen
Har du købt en bolig med en ødelagt lampe, en utæt termorude, en vandhane, der drypper, eller knækkede fliser, skal du gøre indsigelse inden for 3 år og altid indenfor 'rimelig tid', hvis du vil have erstatning for fejl på din bolig. Sælgers erstatningsansvar afhænger af, om han vidste eller burde have vidst, at der var en fejl, og om han har fortalt dig, at der var en fejl.
Sælger har en oplysningspligt om den bolig, han har solgt, og har han været tavs om fejl og mangler skal han rette fejlen eller erstatte den. Jo hurtigere du klager, jo nemmere vil du få sælger til at rette den.
Du har 6 hverdages fortrydelsesret som boligkøber, så du kan ophæve handlen, hvis du ombestemmer dig og alligevel ikke vil købe boligen. Gør du indsigelse over fejl og mangler her, vil sælger være mere interesseret i at rette fejlene eller give nedslag i prisen.

3. Kontrollér hårde hvidevarer

Tænd for køleskab, fryser, vaskemaskine tørretumbler eller andre hårde hvidevarer, der følger med boligen, og tjek, at de virker. Er der fejl, bør du klage til sælger med det samme.
Meld evt. fejl til forsikringsselskabet, hvis du har en ejerskifteforsikring. Har du ingen forsikring, bør du få hjælp fra en juridisk rådgiver.
Der er en bagatelgrænse på 5.000 kr. for erstatning af fejl og mangler. Som hovedregel er der dog ingen grænse for, hvor små fejl sælger skal erstatte for fejl på hårde hvidevarer.Købermægler

4. Find den billigste ejerskifteforsikring

Spar 6.000 kr. på den rette ejerskifteforsikring. Basisdækningen er ens for alle selskaber, men priserne er meget forskellige. Den billigste ejerskifteforsikring koster godt 6.000 kr. mindre om året end den dyreste.  Der er ingen prissammenligningsportaler for ejerskifteforsikring, så du er selv nødt til at tjekke priserne.
En almindelig ejerskifteforsikring dækker præcis det, loven kræver, mens en udvidet ejerskifteforsikring dækker noget mere. Med den udvidede har du også forsikring af ulovlige rum og indretninger som en tilbygning eller en kælder, der er indrettet til beboelse.
Den udvidede dækning kan også omfatte en kloak, der er bygget forkert, eller små kosmetiske skader i bad og toiletrum eller forurening af grunden. Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af udgiften til en ejerskifteforsikring, så I skal dele besparelsen. Så bliver der op til 3.000 kr. til dig i sparet udgift. Købermægler

5. Tjek for fejl på varmesystemet

Tænd for alle dele af boligens varmesystem og kontrollér, at alt virker. Både fjernvarmeanlæg eller gas- og oliefyr, varmtvandsbeholder, alle radiatorer og gulvvarme.
Fejl på gulvvarmeanlægget er ikke ualmindeligt, og ved at klage til sælger eller dit forsikringsselskab hurtigt er det nemmere at bevise og få udbedret eller erstattet fejlen.
Kilde: http://ekstrabladet.dk/kup/goderaadom/5-gode-raad-saadan-sparer-du-naar-du-koeber-bolig/5945192

Købermægler Køberrådgivning

fredag den 23. september 2016

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er ingen garanti mod fejl og mangler - men en vurdering af boligens stand i forhold til alder.

Når en bolig sættes til salg, vælger langt de fleste sælgere i dag at få lavet en tilstandsrapport. Den er dog ikke lovpligtig.
Tilstandsrapporten er en slags varedeklaration på ejendommen, som en byggesagkyndig udarbejder efter en gennemgang af boligen.

Den byggesagkyndiges overordnede opgave er at vurdere, hvordan ejendommens stand er, sammenlignet med bygninger af samme alder.
Ikke den fulde sandhed
Han ser blandt andet på taget, vinduer og vådrum. I rapporten noterer han skader samt tegn på mulige skader. Han skal også bemærke det, hvis der er forhold, der giver nærliggende risiko for skader.
Men som køber skal du ikke tro, at tilstandsrapporten giver dig hele sandheden om din kommende bolig.
Det skyldes:
1) At den byggesagkyndige ikke skal beskrive slitage, der er naturligt, når ejendommens alder tages i betragtning. Heller ikke, selv om du som køber måske ville opfatte slitagen eller den fugtige kælder som en skade.
2) At den byggesagkyndige går frem efter et skema, og ikke - som reglerne om huseftersyn er skruet sammen - skal bruge flere timer på gennemgangen.
3) At den byggesagkyndige - stadig som en følge af reglerne om huseftersyn - ikke må skille noget i huset ad eller lave for eksempel huller for at kunne se nærmere efter.
Erstatning for skjulte fejl
Men med tilstandsrapporten i hånden kan du bedre vurdere, om du på grund af udsigten til dyre reparationer skal kræve et nedslag i prisen, eller om du slet ikke vil købe.
Køber du boligen, og tegner du i samme forbindelse en ejerskifteforsikring, kan man som hovedregel få erstatning for skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. De nævnte skader - og mulige skader - kan du derimod ikke få dækket. Købermægler

mandag den 8. februar 2016

Ejendomsmægler: Aarhus dyrere end nogensinde

Lejligheder fortsætter med at stige i pris i hele landet. I de to største byer har de aldrig været dyrere.

En gennemsnitlig ejerlejlighed på 85 kvadratmeter i København koster nu omkring 2,9 millioner kroner, hvilket er 6,6 procent højere end den seneste top i København, som var i september 2006. 


I maj blev der sat en bemærkelsesværdig rekord på det danske boligmarked. Ifølge ejendomsmæglerkæden Homes prisindeks har lejlighederne i København og Aarhus aldrig været dyrere end nu.
Priserne på ejerlejligheder i København steg 6,2 procent fra april til maj. Over det seneste år er priserne i Hovedstaden steget med knap 25 procent. Priserne i Aarhus steg med 0,5 procent i maj og 8,6 procent det seneste år.
- Selvom prisstigningen i maj ikke var lige så kraftig i Aarhus som i København, så er priserne på aarhusianske ejerlejligheder også nået op på det højeste niveau nogensinde. 
- Prisen på en gennemsnitlig ejerlejligheder på 85 kvadratmeter i Aarhus kostede 2,3 millioner kroner i maj, skriver Home i en pressemeddelelse.
En gennemsnitlig ejerlejlighed på 85 kvadratmeter i København koster nu omkring 2,9 millioner kroner, hvilket er 6,6 procent højere end den seneste top i København, som var i september 2006.
De markant stigende priser især i København er med til at hæve niveauet på landsplan, skriver Home.
Mæglerkædens tal viser, at ejerlejlighedspriserne steg 2,2 procet fra april til maj i år målt som et tremåneders glidende gennemsnit. Lejlighedspriserne på landsplan er dermed steget 16,9 procent over det seneste år.

Det er øget efterspørgsel, der er med til drive priserne i vejret. Salget af lejligheder i Home-kæden i maj ligger næsten 40 procent over samme måned sidste år.
Kilde: http://www.avisen.dk/lejligheder-i-koebenhavn-og-aarhus-har-aldrig-vaeret_329030.aspx
Ejendomsmægler aarhus

lørdag den 9. maj 2015

Guide: Det skal du vide før boligkøb - Købermægler

Søndag efter søndag suser danskere på udkig efter en ny bolig rundt i landet sammen med ivrige ejendomsmæglere. Rundt regnet 59.000 ejerboliger er ifølge Realkreditrådets boligudbudsstatistik til salg i Danmark lige nu. Men ofte føler boligkøbere sig vildledt, når husdrømmene skal opfyldes.Hos forbrugerrådet hører man jævnligt om problemer i forbindelse med boligkøb, og også hos Dansk Ejendomsmæglerforening er man opmærksomme på, at nogle boligkøbere føler sig vildledt.
På din side af bordet
Det vigtigste råd er både Maria Hyldahl, boligøkonom i Forbrugerrådet og Steen Winther-Petersen, formand i Dansk Ejendomsmæglerforening helt enige om: Hyr din egen rådgiver.
Mange boligejere tror fejlagtigt, at ejendomsmægleren er uafhængig, men det er ikke tilfældet.
Uafhængig advokat
"Hvis man ønsker rådgivning i forbindelse med et køb, er det derfor en god idé at alliere sig med en uafhængig boligrådgiver, f.eks. en advokat med ekspertise på området, eller med en købermægler, som nogle ejendomsmægler også tilbyder," siger Maria Hyldahl, Forbrugerrådet.
I flere andre lande har man ifølge Steen Winther-Petersen, formand i Dansk Ejendomsmæglerforening, en langt større tradition for, at både køber og sælger har hver deres mægler.
Bedst for kunden
"Advokater er troværdige, fordi de repræsenterer en part i en sag. Det samme ønsker vi, skal gøre sig gældende i bolighandler. Hver part sin rådgiver. Den man hyrer til opgaven, gør selvfølgelig det bedste for sin kunde. En ejendomsmægler skal sørge for, at kunden for det bedste mulige salg, ellers er han ifølge lovkrav ertatningspligtig, forklarer Steen Winther-Petersen.
Forbrugerrådets 3 bedste råd:
1. Ejendomsmægleren er sælgers rådgiver
Mange boligejere tror fejlagtigt, at ejendomsmægleren er uafhængig, men det er ikke tilfældet. Hvis man som sælger ønsker rådgivning i forbindelse med et køb, er det derfor en god idé at alliere sig med en uafhængig boligrådgiver, f.eks. en advokat med ekspertise på området, eller med en købermægler, som nogle ejendomsmægler kæder også tilbyder.
2. Brug tilstandsrapporten
Det er en god idé at sætte sig grundigt ind i tilstandsrapporten på ejendommen. Hvilke skader er der, hvor mange er der, hvor alvorlige er de, og især hvad det vil koste at udbedre. Det er ikke nødvendigvis sådan, at fire K2'ere er bedre end én K3'er. Søg f.eks. råd hos en håndværker i forhold til hvad evt. udbedringer vil koste, og brug det i forhandlingerne om boligens pris.
3. Søg rådgivning inden du skriver købsaftalen under
Det er en god idé, at få en advokat til at se købsaftalen igennem, inden du skriver under. Uanset hvad, skal du som minimum sikre dig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen, inden du skriver aftalen under. På den måde har du mulighed for at komme ud af en købsaftale, hvis vilkårene for købet er urimelige, eller ikke som du forestillede dig.
Dansk Ejendomsmæglerforenings 3 bedste råd:
1. Hver part skal have sin rådgiver
Advokater er troværdige, fordi de repræsenterer en part i en sag. Det samme, ønsker vi, skal gøre sig gældende i bolighandler. Hver part, sin rådgiver. Den man hyrer til opgaven, gør selvfølgelig det bedste for sin kunde. En ejendomsmægler skal sørge for, at kunden for det bedste mulige salg, ellers er han ifølge lovkrav erstatningspligtig.
2. Undersøg markedet - købermægler
Se dig godt for. Dan dig et overblik over markedet. Tjek de forskellige boligsider på nettet og se, hvad andre boliger er til salg for og sørg for at se mange boliger. På den måde kan du bedre spore dig ind på, hvad der er den helt rigtige bolig.
3. Søg råd - Købermægler
Få en håndværker til at tjekke, om boligen trænger til en renovering. En håndværker kan give dig et prisoverslag på, hvad det vil koste, hvis noget skal laves om. Sørg for at få gode råd i forhold til låntagning. I forbindelse med selve bolighandlen er juraen gennemsystematiseret, men på låneområdet har bankerne en stor opgave i forhold til at rådgive i mellem de forskellige muligheder for boliglån.

tirsdag den 9. december 2014

Boligfotograf

Boligfotograf og indretningKreativitet er et nøgleord i denne sammenhæng. Der er et ønske om at
tage de billeder, der giver de bedst mulige resultater og fremhæver
bedste aspekter af objektet.

Målet er, at en mulig køber vil blive charmeret og "antænde" den
lidt ekstra, så de ønsker at se nærmere på boligen.

Det er også vigtigt at præsentere boligen på sådan en neutral måde
som muligt. Eventuelle købere kommer ikke til at se din personlige
stil, men at vurdere deres potentiale. boligfotograf


Det vil ikke kun være boliger, der kan være relevante for at fotografere.
Det er naturligt også at tænke på at tage billeder i samfundet; af skolerne,
børnehaver, marina, osv

søndag den 27. april 2014

Nem Selvsalg

Ejendomsmægler SelvsalgGår man med planer om at sælge sit hus, skal man overveje, om man vil gøre det selv. Der er i hvert fald mange penge at spare, hvis man dropper at få ejendomsmægleren til at sætte huset til salg. Og samtidig er det blevet nemmere at være sin egen ejendomsmægler.
»I princippet kan du spare hele salæret til ejendomsmægleren, som typisk ligger mellem 125.000 og 150.000 kr. for en bolig til 2,5 mio. kr. Men du skal selvfølgelig arbejde for det,« siger Morten Skak, forsker i boligøkonomi ved Syddansk Universitet.
Arbejdet består i at annoncere boligen, fremvise den og finde den rette køber. Førhen har det især været annonceringen, som gjorde det svært for husejerne selv at sælge, men her har mulighederne ændret sig de seneste år.
»Det er blevet lettere for forbrugerne selv at sælge, fordi vi har fået en række portaler, hvor man kan få sin annonce ud og signalere, at huset er til salg,« siger Morten Skak.
Det kan blandt andet ske på boligportal.dk, bolighit.dk eller boligtilsalg.com. Men gider man ikke lave en annonce, kan man også bare søge efter en køber på for eksempel dba.dk. En af de nyeste muligheder er boligportalen boligønsker.dk, hvor man specifikt kan søge efter købere, som ønsker bolig i ens område.
Samlet pris på 6.000 kr.
Ud over at annoncere sin bolig og finde en køber kræver et selvsalg også, at man indhenter en række juridiske dokumenter til køberne. Så man skal have hjernecellerne sat ordentlig sammen, for at man ikke farer vild, siger Morten Skak.
»Mange mennesker vil føle, det er svært, hvis man for eksempel er kassedame til daglig og ikke er vant til at behandle tal. Men hvis man har en videregående uddannelse, vil man nok være i stand til det,« siger Morgen Skak. Boligadvokat
Hos Forbrugerrådet fremhæver jurist Tina Dhanda dog, at det også er blevet nemmere at indhente dokumenterne, da flere af dem kan rekvireres på nettet. Dog vil der komme et tidspunkt i salgsprocessen, hvor det er nødvendigt at have en professionel rådgiver.
»Det er inden, man laver den endelige købsaftale. Hvis køber har en rådgiver, vil sælger stå svagere uden en rådgiver, når man skal forhandle pris, overtagelsesdag og afgøre, hvem der skal udbedre mangler ved boligen,« siger Tina Dhanda.
Hun pointerer, at det også er mest fornuftigt at hyre en professionel rådgiver, selv om køber ikke gør det, da der kan være vilkår i aftalen, som kan være svære at gennemskue konsekvenserne af.
Men det koster dog kun 5.000 til 6.000 kr. at hyre en ejendomsmægler eller bolig-advokat til at lave købsaftalen, så der er stadig mange tusinder at spare. Ejendomsmægler i København